Něco o mně

Daniël Hagen
*1970

Něco o autorovi: „Pár let před otevřením své cestovní kanceláře jsem se jako dvacetiletý Čechoholanďan vydal na zkušenou do světa. Kam jinam než do rodného Holandska, kde jsem se narodil, měl velkou část rodiny, ale kde jsem také vlastně nikdy nežil…

Po zhruba dvou letech práce a amatérského průvodcování pro tehdy začínající české cestovní kanceláře jsem se rozhodl, že se vrátím zpět do České republiky a budu se živit jako průvodce českých turistů při zájezdech do Holandska. Po první sezoně v roce 1993 jsem se rozhodl, že založím malou cestovečku, zaměřenou výhradně na Holandsko, eventuelně doplněnou o služby v belgických Flandrech. Většinu zájezdů jsem sám průvodcoval a cestovečka utěšeně rostla.

Po třech letech jsem byl požádán holandskou národní centrálou cestovního ruchu Nederlands Bureau voor Toerisme o to, abych otevřel její pobočku v České republice. Tato práce mne velice bavila, takže jsem souhlasil. Po dalších třech letech jsem byl požádán flanderskou centrálou cestovního ruchu Toerisme Vlaanderen o totéž. Tak vznikla Holandská turistická informační kancelář a později i Flanderská turistická informační kancelář. Vzhledem k tomu, že jsme byli (v rámci „svého““ holandského a flanderského produktu) nejsilnější cestovní kanceláří v České republice a spolupráce s oběma národními centrálami cestovního ruchu nás ještě posilovala, dohodli jsme se, že nebudeme vypisovat vlastní zájezdy (a tak konkurovat jiným českým cestovním kancelářím) a omezíme svou činnost pouze na individuální návštěvníky obou zemí.

Jako první v České republice jsme například připravili a nabídli v roce 1997 produkt dovolené na obytné motorové lodi a snažili se nabídnout maximální možné služby. V roce 2004 se Holandská národní centrála cestovního ruchu rozhodla vzhledem ke svým interním rozpočtovým problémům zastavit své aktivity kromě jiných zemí i na území České republiky. A tehdy jsme se rozhodli pokračovat a vydávat každoročně nejen nadále flanderskou centrálou cestovního ruchu dotovanou motivační brožuru, informační brožuru a mapu Flander, ale i cestovní kanceláří Dutch Masters dotovanou motivační brožuru, informační brožuru a mapu Holandska a připravovat a provozovat internetové stránky Flandry a Holandsko.

V roce 2009 se Flanderská národní centrála cestovního ruchu rozhodla vzhledem ke svým interním rozpočtovým i jiným problémům zastavit své aktivity kromě Švýcarska i na území České republiky. A my se opět rozhodli pokračovat a vydávat naší cestovní kanceláří dotovanou motivační brožuru, informační brožuru a mapu Holandska a také, byť pouze v elektronické formě, motivační brožuru a informační brožuru Flander, ale také připravovat a provozovat internetové stránky Holandsko a Flandry, které nabízejí nejen nejrozsáhlejší informace o těchto zemích v češtině, ale jsou také jakýmsi rozcestníkem na všechny důležité stránky týkající se cestování do obou zemí!

Bohužel však logicky nejsme z časových, ale i finančních důvodů schopni suplovat činnost obou národních centrál cestovního ruchu, a proto jsme se po dlouhém rozmýšlení rozhodli ukončit bezúplatné podávání informací jménem Holandské a Flanderské turistické informační kanceláře. Toto rozhodnutí se však netýká našich klientů, kteří u nás veškeré potřebné informace vždy získají. A ostatní? Mají možnost využít našich placených konzultací.

A jaké jsou mé ideje? Být vždy o krok dále, ve službách, které nabízíme, být vždy ti nejlepší, a hlavně – vždy se držet pouze nám dokonale známého Holandska a belgických Flander! Proto se naše nabídka drží vždy pouze produktů, za kterými můžeme na 100% stát. A z toho důvodu se vám také u nás může stát, že vás odkážeme na konkurenci, doporučíme zajistit např. ubytování v hotelu přes internet atd., avšak vždy pouze v tom případě, že naše služby budou pro vás, zákazníky, nevýhodné. Proto také nabízíme dovolenou na obytné motorové lodi za stejné ceny jako naši partneři v Holandsku a navíc s výrazně širšími službami, než jaké mohou naši partneři nabídnout.

Proč? Je to od roku 1993 má filozofie.

Komentáře nejsou povoleny.